Szerzői jogok

A MorphoLogic Lokalizáció Kft. összes honlapjára való belépéssel, beleértve a .hu, .com, .eu végződésűeket is (a továbbiakban „Honlap”) elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek:

A honlapon található tartalom a MorphoLogic Lokalizáció Kft. kizárólagos szellemi tulajdona.

A MorphoLogic Lokalizáció Kft. fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap tartalmát a nemzetközi és a magyar jog védi.

A MorphoLogic Lokalizáció Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részének (szöveg, grafika, védjegy, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a merevlemezre mentheti, vagy kinyomtathatja. Ebben az esetben sem jogosult azonban a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő felhasználására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Honlap egyes oldalai, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a MorphoLogic Lokalizáció Kft. előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlapról származó információk csak a Honlapra való hivatkozással vehetők át, úgy hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, és köteles a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.

A MorphoLogic Lokalizáció Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Honlap más honlapokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek jellege, tartalma és elérhetősége azonban kívül esik a MorphoLogic Lokalizáció Kft. hatáskörén. Ilyen jellegű hivatkozások megjelenése nem jelenti azt, hogy a MorphoLogic Lokalizáció Kft. ajánlja vagy támogatja a külső honlapokon megjelenő nézeteket.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A MorphoLogic Lokalizáció Kft. követelheti a jogsértés beszüntetését és az okozott kár megtérítését.